SALES CONTRACT

  MADDE 1-TARAFLAR

  Satıcı Unvanı: DİJİTAL YAPI SERVİSLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.)

  Satıcı Mersis No: 0295103747600001

  Satıcı Adres:

  KUZGUNCUK MAH. BEREKETLİ SK. NO:3 İÇ KAPI NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

  Satıcı Telefon: 0850 304 42 94

  Satıcı E-mail: [email protected]

  1.2- ALICI

  Müşteri olarak www.bim4turkey.com sitesinden sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

  Alıcı, BIM4TURKEY platformuna üye olmak suretiyle, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Dijital Yapı Servisleri tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

  MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

  İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait elektronik posta mesajı iletişim bilgisi aracılığı ile satıcı internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün ve kapsamı belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

  MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

   a- ALICI, Madde 2'de belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

    b- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Dijital Yapı Servisleri sorumlu tutulamaz.

     c- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

      d- Dijital Yapı Servisleri, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

       e- Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Sanalöğretim ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

        f- Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Dijital Yapı Servisleri'ne ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Dijital Yapı Servisleri'ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir. Alıcı şayet kendisine gönderilen ürünü belirtilen süre içerisinde göndermezse Satıcıya ürünün 3 katı kadar tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

        MADDE 4 – ÖDEME, İADE VE İPTAL BİLGİLERİ

        Kredi kartı ile ödeme yapılmaktadır. Visa, Mastercard kabul edilmektedir. Satın Alma işlemi sırasında ürünün fiyatına vergi, kargo ücreti ve kargo sigorta ücreti de eklenmektedir. Fatura özetinde bu bilgiler ALICI tarafından görülebilmektdir.

        Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda tüketici iade hakkını kullanamaz.

        ALICI, Dijital içerikli ürünler olduğundan normal şartlarda iadesi olmaz. Çünkü, ürünler kopyalayabilir, çoğaltabilir, tanımlanan kod kopyalanabilir, indirilebilir, paylaşılabilir.

        İade işleminde ödeme kredi kartı veya benzeri ödeme araçları ile gerçekleştirilmişse geri ödeme nakit olarak yapılmaz; ürün bedeli satın alma işleminde kullanılan kredi kartı hesabına iade edilir.

        MADDE 5- SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİM

        Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

        Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Dijital Yapı Servisleri ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

        Teslim adresi:

        Websitesine kayıt olarak beyan edilen kullanıcı adresi esas alınır.

        MADDE 6-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

        Sözleşme konusu ürünün teslimatına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Teslimat ve hizmetin ifası, sözleşme bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 14 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir.

        Fatura, ürünlerin teslimi ve ifa esnasında alıcı tarafa online ortamda teslim edilecektir.

        MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

        Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

        MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

        Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

        Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.

        MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER

        Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.

        2020 yılı Mart ayı itibariyle dünyayı etkisine alan COVID 19 Koronavirüsü mücbir sebep kapsamına dahil değildir. Taraflar bunu kabul eder.

        MADDE 10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

        İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.